Takstoversigt 2014

Vejledende priser i Holstebro-Struer Trafikhavn i regnskabsåret 2014 for ydelser til lystsejlere:

Pladsleje

Pladsleje:
1340 kr. + 145 kr. /m2


Kvadratmeter, bådens længde x bredde
i meter med én decimal
 

kr.

 

kr.

Under 10

2.790

Under 31

5.835

Under 11

2.935

Under 32

5.980

Under 12

3.080

Under 33

6.125

Under 13

3.225

Under 34

6.270

Under 14

3.370

Under 35

6.415

Under 15

3.515

Under 36

6.560

Under 16

3.660

Under 37

6.705

Under 17

3.805

Under 38

6.850

Under 18

3.950

Under 39

6.995

Under 19

4.095

Under 40

7.140

Under 20

4.240

Under 41

7.285

Under 21

4.385

Under 42

7.285

Under 22

4.530

Under 43

7.285

Under 23

4.675

Under 44

7.285

Under 24

4.820

Under 45

7.285

Under 25

4.965

Under 46

7.285

Under 26

5.110

Under 47

7.285

Under 27

5.255

Under 48

7.285

Under 28

5.400

Under 49

7.285

Under 29

5.545

Under 50

7.285

Under 30

5.690

Over 50

7.285

Pladsleje mv.

Lejeafgiften, der fastsættes hvert år af Havnestyrelsen, dækker perioden 1. april til 15. november.

Vinteropbevaring fra 16. november til 31. marts betales særskilt: 1042,00 kr.

Tilslutningsafgift for vinter-el 16/11 til 31/3: 400,00 kr.

El-afgift i perioden 16/11 til 31/3: 2,38 k./KWh.

Lejeafgiften refunderes ikke ved opsigelse af plads eller ved salg af båd. Opsigelse skal ske skriftligt til Havnekontoret. Hvis ikke pladsen er opsagt inden 1. april, skal der betales pladsleje for den følgende sæson.

Leje indgået efter 1. august betales med ½ lejeafgift.

Hvis en opsagt plads genudlejes til en ny pladslejer, vil pladslejen blive tilbagebetalt forholdsvis.

 

Kranleje 2014

Kranleje:
(Alle priser er inkl. moms)

Pris, hverdage kl. 07.00 - 16.00

Pris fredage fra kl. 13.00 - 16.00 og lørdage fra kl.
7.00-12.00

Pris fredage efter kl. 16.00 og lørdage fra kl. 12.00 - 24.00

Både under 8 ton, pr. løft (max 15 min.)

kr. 324,00

kr. 361,00

kr. 398,00

Kranløft pr. mast (max. 15 min)

kr. 324,00

kr. 361,00

kr. 398,00

Krankørsel (isætning). Afhentning af både med kran fra vinterplads, forår (max. 20 min.)

kr. 438,00

kr. 488,00

kr. 537,00

Krankørsel (optagning). Kørsel med både med kran til vinterplads, efterår (max. 40 min.)

kr. 877,00

kr. 975,00

kr. 1.074,00

Gæstesejler kranløft/20 min. (< 8 ton)

kr. 628,00

 

 

Omrigning af kran afregnes særskilt efter medgået tid

 

 

 

Både mellem 6 og 17 ton pr. løft:

 

 

 

Pris pr. påbegyndte ½ time

kr. 926,00

kr. 1000,00

kr. 1.073,00

Max 30 min.

 

 

 

Transport af båd med traktor

kr. 229,00

kr. 303,00

kr. 377,00

PPM Kran (max 6 ton) løft + transport med traktor

kr. 553,00

kr. 627,00

kr. 701,00

Max 45 min.

 

 

 

Kran + traktor + kran

kr. 877,00

kr. 988,00

kr. 1.099,00

Ovennævnte kranleje mv. er gældende i perioden 1. april til 15. november. Ved leje af kran mv. i perioden 16. november til 31. marts beregnes trafikhavnens timetakster.

Diverse

Diverse afgifter (Alle priser er inkl. moms):

Pris:

Arealleje, pr. m2 (1/1 til 31/12):

kr. 48,63

El-afgift pr. sæson for en plads:

kr. 192,00

Fri/optaget skilt:

kr. 126,00

Gæstesejler-, trailer- og autocamperafgift pr. døgn incl. el- og miljøafgift

kr. 125,00

Gæstesejler - der er med i frihavnsordningen - efter 3 døgn

kr. 125,00

Gæstesejler - der er med i frihavnsordningen - 0-3 døgn

kr. 30,00

Vinteropbevaring ved bro eller på havneplads (16/11 til 31/3):

kr. 1.042,00

Vinter-el pr. KWh (fra 16/11 til 31/3)

kr. 2,38

Tilslutningsafgift (fra 16/11 til 31/3)

kr. 400,00

Årlig leje af hytte

kr. 2.000,00

Under 6 ton totalvægt (lille kran, 15 min. krantid):

 

   - PPM og stativ k06 incl. vinterplads

kr. 3.679,00

   - PPM og stativ k12 incl. vinterplads

kr. 3.846,00

   - PPM og stativ k06 excl. vinterplads

kr. 2.676,00

   - PPM og stativ k12 excl. vinterplads

kr. 2.841,00

Over 6 ton totalvægt (stor kran, 30 min. krantid):

 

   - PLM og stativ k12 incl. vinterplads

kr. 4.995,00

   - PLM og stativ k12 excl. vinterplads

kr. 3.991,00

Vinterleje af løftebuk (pr. stk.)

kr. 111,00